Activiteitenkalender

December 2016:
Banieren aan het Raadhuis en een vlag
De stichting heeft banieren laten maken die het gehele jaar aan het Raadhuis hangen, alsmede een vlag.
Zondag 8 januari 2017: Nieuwjaarsconcert MartinuskerkOp initiatief van de stichting Princenhage, dorp in Breda vindt het nieuwjaarsconcert in de Martinuskerk plaats. De verbinding met Breda wordt gelegd door een optreden van het Breda's mannenkoor
Voorjaar 2017:
Muurschildering op ze zijgevel van de Aogse Markt
De schilder Frans van Veen gaat een muurschildering van een landschap maken op de zijgevel van bier- en eetcafé de Aoge Markt. Het wordt een landschapsschilderij
Zondag 14 mei: Princenhage BeweegtDe Tien van 't Aogje organiseert onder de vlag van de stichting een markt-tot-markt-loop van de Haagsemarkt naar de Grote Markt in Breda en weer terug.
De organisatie van de avondvierdaagse sluit hier bij aan met een wandeltocht van markt-tot-markt.
Daarna is het de bedoeling dat heel Princenhage in beweging komt. Ongeveer 17 organisaties / verenigingen die iets met bewegen te maken hebben (sportverenigingen etc) presenteren zich op de Haagsemarkt en Dorpswei. Meer informatie volgt snel.
Zaterdag 8 juliGrote Princenhage-Reünie. In samenwerking met SGAP wordt gewerkt aan een Princenhage- Reünie. Meer info volgt snel
Zondag 9 juliPrincenhage klassiek
In een aantal prachtige Princenhaagse tuinen worden klassieke miniconcerten gegeven. U kunt te voet of op de fiets van tuin naar tuin om diverse concerten te bezoeken. Meer info volgt snel
Het programma vindt u hier:
Informatie Princenhage klassiek
Zondag 10 septemberAogse Brunch en Princenhage Swingt.
Na een heerlijke brunch op de Haagsemarkt presenteren alle Princenhaagse koren zich op de Haagsemarkt en in het Roode Hert
Zondag 29 oktoberExpositie Fotowedstrijd
In de Johanneskerk worden alle foto's geëxposeerd die zijn ingediend bij de fotowedstrijd "Hoe mooi is Princenhage".
Zaterdag 16 decemberAfsluiting van het jaar met een groots galaconcert door koninklijke harmonie Cecilia, het Bredaas Mannenkoor en een artiest (nog onbekend)