Selectie: Dorpsraad nieuws

Visie Centrum Princenhage definitief

2

Onder het motto “Een bruisend centrum als prettige verblijfplaats van en voor jong en oud” is een werkgroep van betrokken burgers aan de slag gegaan om een visie op tafel te leggen over: – Waardeverhoging van De Haagsemarkt van Princenhage – De fysieke inrichting inclusief verkeerscirculatie en parkeren – Fysieke inrichting van de aanloopstraten (betere uitstraling en toegankelijker voor mindervaliden) Gedurende het gehele proces heeft analyse en onderzoek plaatsgevonden, uiteraard veel overleg en is er op gezette tijden aan iedereen gevraagd om input te geven. Na een proces van ongeveer anderhalf jaar heeft de werkgroep nu de definitieve visie gereed. …

Publieksavond 11 juli over milieuonderzoek windmolens A16

0

Op 11 juli bent u welkom bij de inloopbijeenkomst over de komst van windmolens langs de A16. Hier worden de eerste resultaten van het m.e.r.-onderzoek (milieu effect rapportage) naar de beste plekken voor de windmolens gepresenteerd. De avond is vrij toegankelijk en vindt plaats in de Koutershof in Rijsbergen. U hoeft zich niet aan te melden Onderzoek naar effecten van windmolens Op dit moment onderzoekt de provincie Noord-Brabant, in nauw overleg met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert de milieueffecten van windmolens langs de A16. Er worden 11 mogelijke opstellingsvarianten onderzocht. Deze elf varianten zijn mede op basis van…

Nog 2 varianten windmolens langs A16 bij Princenhage in beeld

0

De stuurgroep windenergie van de provincie Noord-Brabant heeft het aantal varianten terug gebracht naar 11. De keuze werd gemaakt door de stuurgroep die gevormd wordt door gedeputeerde Erik van Merrienboer en de wethouders van de 4 gemeenten. Eerst waren er 24 varianten, in enkele varianten waren er windturbines gepland bij Princenhage. Er zijn 13 varianten afgevallen, waardoor er nog 11 over zijn die nader onderzocht gaan worden. Deze overgebleven varianten worden onderworpen aan een zogenaamde MER (Milieu Effect Rapportage). Voor de zomer 2017 moet de MER afgerond zijn. In het najaar nemen gedeputeerde staten een besluit. Bij de overgebleven…

Herinrichting Kerkpad van start

0

Er is lang over gesproken, veel over gezegd. Eindelijk gaan nu de werkzaamheden aan het kerkpad beginnen en wel op maandag 03 april . Het kerkpad (wat alleen in de volksmond bestaat, officieel staat het nergens als zodanig te boek) wordt volledig opnieuw ingericht. Het wordt een recht pad met nieuwe bestrating, nieuwe beplanting en nieuwe verlichting. Hierover hebben we u al eerder bericht: Heeft u het vorige artikel gemist en benieuwd naar hoe het eruit komt te zien?: http://www.wijkbladprincenhage.net/blog/2017/01/04/hoe-gaat-het-kerkpad-veranderen-na-renovatie/

Hoe leuk is Princenhage dan wel?

2

Onder deze noemer opent het Princenhaags museum een tentoonstelling die alles te maken heeft met het feit dat 75 jaar geleden de Gemeente Princenhage werd opgeheven. Deze tentoonstelling (die het gehele jaar zal worden aangepast) belicht de vele initiatieven die er zijn geweest om het dorpse karakter van Princenhage in stand te houden. Op zaterdag 14 januari vond de opening plaats van de tentoonstelling voor sponsoren en genodigden. Op zondag 15 januari is de tentoonstelling voor iedereen te bezichtigen van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Princenhaags museum, Haagweg 334bis. Na een welkomstwoord door voorzitter van het Princenhaags museum,…

Ook 5e putdeksel Gemeente Princenhage geplaatst

0

Eerder konden we u berichten dat de wens van Wibout van Dort is uitgekomen: er werden onlangs 4 putdeksels “gered” uit de Heuvelstraat en geplaatst op de Haagsemarkt. Er was nog een 5e putdeksel en ook deze …… is vandaag geplaatst op de Haagsemarkt op een zeer prominente plaats: voor het groene deurtje van het Raadhuis. Is en blijft toch een heel prachtig initiatief van Wibout dat met ondersteuning van Marian Verheij verwezenlijkt kon worden. Onze historische Haagsemarkt heeft er weer 5 historische elementen bij, hoe mooi kan de timing zijn: precies in het jaar dat Princenhage 75 jaar geleden…

Nieuwjaarsconcert in de Martinuskerk: Perfect decor voor prachtige muziek

0

Op zondag 8 januari vond het jaarlijkse nieuwjaarsconcert plaats van Dorpsraad, SGAP, Cecilia en OVP. Dit jaar was voor het eerst uitgeweken naar de Martinuskerk. Dat had alles te maken met het feit dat Princenhage 75 jaar geleden werd geannexeerd door Breda. Om hier een extra tintje aan te geven was naast het traditionele concert van Cecilia ook het Breda’s mannenkoor uitgenodigd. Het was opmerkelijk veel drukker dan voorgaande edities, ook in de zijpaden van de kerk moesten extra stoelen worden bijgezet. Tussen de optredens door namen de vertegenwoordigers Marian Verheij (Dorpsraad), Pierre Verdonschot ( Cecilia) en Rini van der…

Hoe gaat het Kerkpad eruit zien na renovatie?

0

In het voorjaar gaat de gemeente Breda het Kerkpad renoveren. Hier kunt u zien wat er allemaal op de planning staat: – Alle betonnen stoeptegels worden eruit gehaald en er komen gebakken klinkertjes als bestrating – Aan de kant van het kerkhof wordt veel beplanting verwijderd. Enige beplanting blijft gehandhaafd en gesnoeid. – Er komen 7 nieuwe lichtmasten zodat het pad goed verlicht is. – Aan de kant van de Sinte Maerte komt een lage haag – De bocht in het pad bij de kerk / parochiehuis verdwijnt: het wordt een recht pad. – Er komt een nieuwe ingang voor…

Historische putdeksels “Gemeente Princenhage” geplaatst in dorpskern

0

Vier historische putdeksels met “Gemeente Princenhage” erop zijn in de dorpskern geplaatst. Eentje bij de pomp, één bij de Hema, één voor Speek en eentje tussen la Barrique en Kaatje Jans. Naast de bushalte aan het Heuvelplein ligt nog een vijfde “Princenhage-putdeksel) Deze historische putdeksels (minimaal 75 jaar oud) komen uit de Heuvelstraat. Wibout van Dort nam hiervoor contact op met de voorzitter van de Dorpsraad, Marian Verheij. In februari 2017 gaat namelijk de Heuvelstraat op de schop. (de riolering wordt vernieuwd, er komt meer groen en bomen en de straat wordt smaller gemaakt). Wibout wilde graag dat de putdeksels…

1 2 3 5