Wijkplan en Princenhage begroot


In 2013 is het Wijkplan Princenhage tot stand gekomen op basis van een reeks gespreksavonden met bewoners. Een flink aantal werkgroepen is vervolgens aan de slag gegaan. Deels al snel met concrete resultaten, deels met een moeizamer verloop of met lange duur. Ondertussen startte eind 2015 tevens een ander project, eveneens met goed bezochte bewonersavonden: Breda Begroot (als pilot waaraan ook Prinsenbeek deelnam). Dat was het startsein voor nog meer werkgroepen, in overlap met die van het Wijkplan. Sommige activiteiten gingen zelfs over van ‘Wijkplan’ naar ‘Begroot’. De Dorpsraad heeft een actieve rol gespeeld in het oprichten en ondersteunen van deze werkgroepen.

Op de algemene ledenvergadering in november 2016 werd onderstaand document uitgereikt. Het geeft een stand van zaken weer in november 2016 van het wijkplan en burgerbegroting:
Voortgang Uitvoering Wijkplan en Begrotingspilot Princenhage_TEKST ALV (1)