Wijkplatform

Het wijkplatform helpt bewonersinitiatieven op weg
Jij als bewoner weet heel goed wat het beste is voor jouw buurt. Als je ideeën hebt waardoor jouw buurt (nog) fijner wordt, kun je deze voortaan inbrengen in een wijkplatform. Alle ideeën zijn welkom! Denk bijvoorbeeld aan een klussendienst voor bewoners, activiteiten organiseren voor kinderen of koken voor of met je buren.

Samen met het wijkplatform kijk je  wat er nodig is om jouw idee uit te voeren. Het wijkplatform beoordeelt de aanvraag, kijkt of het past in de wijk en of het ondersteuning verdient. Zijn er in jouw buurt bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden voor jouw initiatief? Draagt jouw idee wel bij aan de sfeer in de buurt? En zijn er misschien al andere initiatieven waar je bij aan kunt sluiten? Als dit het geval is, vragen ze je wat je denkt nodig te hebben en kijken ze hoe je dat kunt realiseren.

Advies over je plan van aanpak
Het wijkplatform bestaat uit verschillende partijen: bewoners, wijkprofessionals, ondernemers, gemeente en deelnemers vanuit het onderwijs. Samen vormen ze een netwerk dat jou advies kan geven over de aanpak van je plan. Zo kan het advies bestaan uit het samenwerken met andere initiatieven, de inzet van professionele organisaties of hoe je (mogelijk) in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

Meedoen in het wijkplatform
Heb je een idee of wil je deelnemen aan zo’n wijkplatform om mee te praten over initiatieven in jouw buurt, dan kun je terecht bij een sociaal wijkbeheerder van de gemeente Breda. Kijk snel in onderstaande lijst bij wie je terecht kunt in jouw buurt:
Breda Zuid-West: Stan Sadée, cfm.sadee@breda.nl  (Princenhage, Buitengebied Breda Zuid West, Tuinzigt / Westerpark, Haagpoort, Heuvel, Boeimeer, Ruitersbos); 

In de wijkplatformvergadering van woensdag 8 februari zijn de spelregels voor Princenhage opgesteld. U kunt ze hier lezen:
spelregels wijkplatform PH