Wijziging schooltijden Sinte Maerte

0

Met het spreekwoord zoveel mensen zoveel wensen is het onderzoek onder ouders van de Sinte Maerte school kort samen te vatten. In juni is een enquête gehouden onder de ongeveer 450 gezinnen over de huidige lestijden en welke verbeteringen hierin aangebracht zouden kunnen worden. Steeds meer scholen stappen over op een continue rooster, waarbij de kinderen gezamenlijk met de leerkracht lunchen.

285 personen maakten gebruik om via de enquête hun mening te geven. 26% is tevreden over de huidige schooltijden en 51% staat open voor veranderingen. Over deze veranderingen wordt door de ouders anders gedacht. Zo willen ouders niet meer geld kwijt zijn aan buitenschoolse opvang moet de woensdagmiddag een vrije middag blijven in verband met (sport)-activiteiten etc.. Daarnaast vindt bijna 60% dat de huidige schooltijden passen in het huidige tijdsbeeld en 65% vindt de huidige lestijden prettig. Verder is opvallend dat bijna 10% aangeeft geen waarde te hechten aan de mening van de leerkrachten over de veranderende schooltijden.

Alles bij elkaar heeft de werkgroep veranderende schooltijden nog het nodige te doen voordat zij met een advies kunnen komen over de schooltijden vanaf september 2016. Daarom worden alle ouders uitgenodigd op dinsdag 7 juli om 19:30 uur in De Koe voor een informatiebijeenkomst.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter