Stichting “Princenhage Dorp in Breda” opgericht

0

Op 1 januari 2017 is het 75 jaar geleden dat het dorp Princenhage tijdens de oorlogsjaren geannexeerd werd door de Gemeente Breda. Hiermee zwaaide de laatste burgemeester van Princenhage (Sutorius) af en ruilde Princenhage de status van zelfstandige gemeente in voor die van stadswijk van Breda. In al die jaren heeft Princenhage echter het dorpse karakter weten te behouden.

Stichting “Princenhage Dorp in Breda opgericht

Rini van der Linden vond  dit gegeven een goede aanleiding om in 2017 uitgebreid stil te staan bij “75 jaar bij Breda” en nam het initiatief om een club mensen bij elkaar te krijgen. Dat is gelukt, en na de eerste besprekingen werd op 12 juli j.l. de stichting “Princenhage Dorp in Breda” opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Rini van der Linden (voorzitter), Arie Roobol (penningmeester), Marian Verheij (secretaris), Merel Mulders en Armin Floren (bestuursleden). De stichting gaat de komende maanden in gesprek met alle Princenhaagse verenigingen en groeperingen om ideeën voor 2017 uit te wisselen. De stichting wil vooral aansluiten bij al bestaande initiatieven van de diverse verenigingen.

Nog steeds het dorpsgevoel

In 2017 wil de stichting laten zien en benadrukken wat er in de afgelopen 75 jaar voor initiatieven zijn geweest (of al waren), die ervoor gezorgd hebben dat de bewoners nog steeds een “dorpsgevoel” hebben. Als je met bewoners van Princenhage praat, spreken ze altijd over “ons dorp”, of je er nu al vanaf je geboorte woont of er later bent bijgekomen.

Princenhage kent nog steeds een bijzonder rijk verenigingsleven en heeft de afgelopen 75 jaar veel initiatieven gekend die de bewoners met elkaar in contact brachten en brengen. De meesten zullen de sfeer wel herkennen van “ons kent ons in Princenhage”.

De activiteiten van de stichting i.o. zijn gestart in 2016 als voorbereiding op 2017. De stichting zal ook na 2017 blijven bestaan en conform hun stichtingsdoelstelling actief blijven. Wil je meedenken of heb je ideeën in dit kader laat het de stichting vooral weten. Je kunt ze mailen: princenhage75jaarbreda@gmail.com.

We zullen alle bewoners van Princenhage en de omliggende wijken, Heuvel, Westerpark, Effen, Liesbos regelmatig op de hoogte houden van de plannen en ideeën die we samen gaan maken.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter