Algemene Vergadering Dorpsraad Princenhage

0

De Dorpsraad Princenhage nodigt u bij deze van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op dinsdagavond 10 april om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1, Vlaamse Schuur

Agenda

1.  Opening & Mededelingen Voorzitter
2.  Terugblik algemene vergadering 23 maart 2017 (Notulen)
3.  Financieel verslag Dorpsraad
4.  Mutatie bestuursleden, zittingsschema
5.  Samenvatting wijkagent
6.  Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Princenhage
7.  Wat betekent de Stichting Cultuur voor Princenhage
8.  Uiteenzetting van de plukroute door Princenhage
9.  Nieuwe Sporthal voor Princenhage, stand van zaken
10. Wat wil Princenhage met de kermis wij horen graag uw mening
11. Rondvraag
12. Sluiting

Printversie Agenda

Notulen AV 23 maart 2017

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter