Hagepreek in Princenhage

0

Bij de vier protestantse dominees van Breda is in de Kerkeraad het idee ontstaan om een Hagepreek te houden. Zondag 20 mei zal deze om 12.30 uur plaatsvinden op het vernieuwde plein voor de Martinuskerk.

Een Hagenpreek was in de Middeleeuwen een godsdienstige bijeenkomst in de open lucht van Calvinisten en sympathisanten, die nog niet over kerkgebouwen beschikten en omdat openlijke geloofsuiting hun verboden was. Tot in de vorige eeuw hingen er in de (protestantse) lagere scholen platen aan de muur, waarop getekende afbeeldingen van deze hagenpreken te zien waren. Ruim vijf eeuwen nadat in 1566 bij Dishoek op Walcheren de eerste hagenpreek plaatsvond, zal in Princenhage een Hagepreek gehouden worden. De naam is in ieder geval al toepasselijk, Princenhage heette immers in vroeger eeuwen ‘de Haeghe’.

Pinkstermeeting
De heer Arie Roobol, ouderling van de Johanneskerk en medeorganisator van de Hagepreek licht een en ander toe. “Natuurlijk is een hagenpreek van toen niet meer te vergelijken met een bijeenkomst anno 2018. Het is anders gezegd een Pinkstermeeting waarbij niet de tegenstelling, maar juist de verbinding tussen mensen, al dan niet gelovig, centraal staat. Door samenwerking tussen protestanten en katholieken, de oecumene, zijn we al veel dichter bij elkaar komen staan. Wij hopen en vertrouwen er dan ook op, dat er een grote opkomst zal zijn op Eerste Pinksterdag. We hebben al verschillende aanmeldingen gekregen, waaronder een groep van 28 jongeren uit Werkendam. Wij hebben SEP bereid gevonden de praktische organisatie op zich te nemen. Zo zorgen zij er o.a. voor dat ruim 100 klapstoeltjes uit de Martinuskerk op het plein worden gezet. Bij slecht weer vindt de Hagepreek in de Martinuskerk plaats. De bijeenkomst, die een uur zal duren, wordt opgeluisterd met prachtige muziek van gospelkoor El Shaddia uit Lopik. Na afloop krijgt iedereen een worstenbroodje en een SEP-munt, die goed is voor een consumptie bij Het Roode Hert, Aogse Markt of Don Qui John.

Overige informatie:
Parkeren op de parkeerplaats achter de Jumbo supermarkt aan de Pastoor van Spaandonkstraat).
Kinderkerk voor kinderen vanaf 4 jaar: in het Kerkenhuis van de Johanneskerk.
Opvang voor de allerkleinsten: in het Glazenhuis van de Johanneskerk.
Voor degenen die niet een hele dienst kunnen staan zijn stoelen aanwezig.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter