Facelift voor Haagsemarkt in voorjaar 2019

1

In 2003 werd de Haagsemarkt heringericht. Na maanden een heuse zandbak te zijn geweest, waar zelfs een beachparty werd georganiseerd, herrees de Haagsemarkt  als een Feniks uit zijn as. In het voorjaar van 2019, kort na carnaval, krijgt het hart van Princenhage opnieuw een facelift.

Vanuit Princenhage Begroot en met ondersteuning van de Dorpsraad is twee jaar geleden de werkgroep Princenhage Centrum in het leven geroepen. Twee leden van deze werkgroep,  Kok van der Weijden, lid van de Dorpsraad en Astrid Nouwens, voorzitter van de OVP (Ondernemers Vereniging Princenhage), leggen uit hoe de realisatie van een en ander tot stand is gekomen. “Twee jaar geleden hebben we in een tent bij het Roode Hert onze visie op een herziening van de Haagsemarkt ter inzage gelegd, waar iedere passant zijn op- en aanmerkingen kon geven. Begin vorig jaar hebben we in het pand van Bachman en ook bij het winkelend publiek opnieuw geënquêteerd en op de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad nog eens. Uiteraard zijn de winkeliers, de bewoners en de Horeca nauw bij de plannen betrokken geweest. Het adviesbureau Urban Synergy heeft de uitslag van deze enquêtes meegenomen in hun voorstel, waarna de gemeente nog voor groen licht moest zorgen. Wethouder Patrick van Lunteren zijn we dan ook dankbaar dat hij nog voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn handtekening heeft gezet”. 

Plattegrond
De trottoirs voor Het Roode Hert, voor de panden bij ZEZ en La Barrique en Kaatje Jans blijven, maar het plein krijgt in het midden een verhoogde nieuwe bestrating die daarmee één geheel vormt. Het aantal parkeerplaatsen wordt gereduceerd van 24 tot 16. De bloemenkraam schuift een klein stukje op en neemt geen parkeerplaatsen meer in beslag. Bij de parkeerplaatsen worden hagen geplaatst en het overige groen wat u op de tekening ziet zijn verrijdbare boombakken. De parkeerplaatsen op de Haagweg tegenover Het Roode Hert blijven gehandhaafd en daar wordt op het trottoir een nieuwe boom geplant.

Het autoverkeer kan nog wel via het Roode Hert naar de Dreef, wat vooral voor de bevoorrading noodzakelijk is, maar verder is de bestrating zó gekozen dat de automobilist zoveel mogelijk buiten het centrale gedeelte blijft. Het wordt een dorpsplein waar het verblijven letterlijk centraal staat. 

Rustiger en vriendelijker plein
“Op het middengedeelte (grijs op de tekening) kunnen evenementen plaatsvinden, zoals bv. het eieren gooien op Tweede Paasdag. Daarvoor hoeft dan geen vergunning voor het afsluiten van de Haagweg meer aangevraagd te worden. Voor andere evenementen is het handig dat de boombakken verplaatst kunnen worden. Wij als werkgroep hadden graag de Liesbosstraat en Pastoor van Spaandonksraat (slechte trottoirs voor o.a. rollators en mensen slecht ter been) bij het plan betrokken, maar daar was bij de gemeente geen geld meer voor. Als werkgroep blijven we actief en hebben we plannen om de sfeer en het gebruik verder te verbeteren, en om verwijsborden te plaatsen voor een wandelroute. Lidy Meijer heeft daarvoor staptegels ontworpen met als thema Vincent van Gogh”. Meer info bij voorzitter van de werkgroep: k.weijden@gmail.com

Delen

Over de auteur

1 reactie

  1. Kok van der Weijden op

    ​Uit diverse reacties ​op de Facebookpagina van het wijkblad ​blijkt teleurstelling en zorg over de afname van parkeerplaatsen op de Haagsemarkt. Uit de raadplegingen die de werkgroep de afgelopen twee jaar gehouden heeft was ons dit ook wel duidelijk, me name vanuit bewoners in de zogeheten aanloopstraten en vanuit de ondernemers. Vandaar dat we gepoogd hebben om die afname zo klein mogelijk te houden. Effectief neemt het aantal in de directe nabijheid van Haagsemarkt straks af met 7 stuks.
    Die ‘pijn’ had de werkgroep willen verzachten door ook de aanloopstraten erbij te trekken doch daar heeft de gemeente momenteel echt geen budget voor. Als we dit feit niet geaccepteerd hadden dan hadden we de opdracht terug kunnen geven, want de opzet was om het huidige karakter van de Haagsemarkt als parkeerterrein te vervangen door iets wat beter past bij het dorpshart Princenhage. Meegewogen is het positieve advies door het onafhankelijk bureau dat enquetes, observaties en tellingen verricht heeft, en eenzelfde geluid van gemeentelijk deskundigen.
    Mooier kunnen we dit niet maken; wel onze Haagsemarkt dus.

Laat een reactie achter