Rioolwerk Princenhage West fase 2 gaat starten

0

Vanaf eind augustus start aannemer Strukton met het vervangen van het riool in Princenhage West (fase 2). Het werk zal ongeveer 4 jaar duren. Vanaf 12 augustus starten Van Vulpen B.V en TeleZuid met werk aan kabels en leidingen.

De gemeente vervangt het riool in Princenhage West vanwege de slechte kwaliteit. Naast het rioolwerk verbetert de gemeente ook de openbare ruimte. Dit gebeurt in het kader van klimaatadaptatie (aanpassingen veranderend klimaat). Bijvoorbeeld door meer ruimte voor groen, biodiversiteit (verschillende soorten planten, insecten en dieren die samen een levendige natuur vormen) en een betere opvang van regenwater. In samenspraak met bewoners is het definitief inrichtingsplan opgesteld.
Ook kiest de gemeente voor minder bouwverkeer door hergebruik van grond onder de rijweg. Dit leidt tot minder aan- en afvoer van grondstoffen.

Het werk bestaat uit:

  • vervangen riool
  • tijdelijk bestraten rijweg, na ongeveer een half jaar definitief bestraten (ondergrond is dan volledig nagezakt)
  • herstraten voetpaden en parkeerplaatsen
  • ondergrondse voorbereidingen voor boomplantvakken
  • vervangen van de openbare verlichting
  • leirekken plaatsen aan enkele zijgevels voor klimplanten

Na de afronding van het werk per werkdeel legt de gemeente in het eerstvolgende plantseizoen de beplanting aan.

Aannemer Strukton informeert de bewoners van de Kesselloop, Isenburgstraat en Broekakker (1e werkdeel) na de zomervakantie over het werk en mogelijke hinder.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter