Agenda Algemene Vergadering Dorpsraad Princenhage

0

De Dorpsraad Princenhage nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 10 maart om 20.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Koe, Ambachtenlaan 1, Vlaamse Schuur  

     Agenda

 1. Opening & Mededelingen Voorzitter.  
 2. Terugblik algemene vergadering 12 maart 2019 (Notulen) zie Dorpsraad Notulen ALV 12 maart 2019
 3. Financieel verslag Dorpsraad
 4. Mutatie bestuursleden, zittingsschema
 5. Samenvatting wijkagent
 6. Politiek Café 
 7. Bachmanhof
 8. Kermis 2020
 9. Virtueel Princenhage
 10. Ontwikkelingen van de Plukroute
 11. Rondvraag
 12. Sluiting 
Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter