Selectie: Dorpsraad nieuws

Werk Dr. Struyckenstraat, Scharenburgstraat en Heuvelbrink

0

Op 12 juni is er een inloopavond over het werk aan de Dr. Struyckenstraat, Scharenburgstraat en Heuvelbrink. locatie: De Vlieren aan het Mgr. Nolensplein 1 vrij inlopen tussen 19.00 en 20.30 uur (concept) definitief ontwerp bekijken De belangrijkste wijziging ten opzichte van het op 1 april gepresenteerde voorlopig ontwerp is dat uit de Boom Effect Analyse bleek dat een aantal bomen moet worden gekapt. Het gaat om ongeveer 23 bomen aan de noordzijde / even zijde van de Dr. Struyckenstraat. Door de kap zijn de parkeerruimten beter in te richten. Hierdoor kan de locatie van de nieuw aan te planten…

Tijdelijk geen parkeergelegenheid Haagsemarkt

0

Eind april start de aannemer met de herinrichting van de Haagsemarkt in Princenhage. Het werk gebeurt gefaseerd. Het plein (Haagsemarkt) en de Haagweg/Liesbosstraat worden als eerste aangepakt. Dit werk begint 29 april en duurt ongeveer vier weken. Vervolgens wordt de aansluiting van de nieuwe situatie op de Doelenstraat/Dreef gemaakt. Dit duurt ongeveer twee weken. De aannemer maakt in het weekend van 26 mei ruimte voor de 28e Vrijmarkt Princenhage. Op maandag 29 april geeft wethouder Miriam Haagh om 13.30 uur het startsein voor de herinrichting. U bent van harte welkom bij deze officiële handeling. Bewoners en ondernemers hadden een breed…

Definitieve straatinrichting Princenhage West 2

0

In Princenhage West 2 wordt de riolering vervangen. In overleg met de gemeente hebben bewoners kunnen aangeven hoe ze de inrichting van de straten willen nadat de riolering is vervangen. Als de planning naar wens verloopt, kan eind mei/begin juni worden gestart in het eerste deelgebied Kesselloop/gedeelte Isenburgstraat/ gedeelte Broekakker. De straatinrichting is definitief, hier kan niets meer aan worden veranderd. Op de vier inspraakavonden in 2018 voor de bewoners is alles ingebracht en besproken, hier is een ‘Nota van Commentaar’ van. De tekening staan hieronder en zijn ook ter inzage bij Het Gele Huis, Haagsemarkt 35, iedere zaterdag open…

Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Haagsemarkt

0

Vanaf eind april tot medio juni vindt er een reconstructie van de Haagsemarkt plaats. De aannemer (Gebr. De Leeuw B.V.) en gemeente praten u graag bij over praktische zaken tijdens een inloopavond op 8 april tussen 19.00 en 21.00 uur in het Roode Hert aan de Haagsemarkt 34. De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd en starten in de week van 29 april. Het plein (Haagsemarkt) en de Haagweg/Liesbosstraat worden als eerste aangepakt. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Vervolgens wordt de aansluiting van de nieuwe situatie op de Doelenstraat/Dreef gemaakt. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag. Tijdens…

Inloopavond werk Dr. Struyckenstraat, Scharenburgstraat en Heuvelbrink

0

De gemeente organiseert maandag 1 april een inloopavond over het werk aan de Dr. Struyckenstraat, Scharenburgstraat en Heuvelbrink. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur in De Vlieren aan het Mgr. Nolensplein 1. Tijdens deze avond kunt u het voorlopig ontwerp bekijken, krijgt u informatie en kunt u vragen stellen. De uitvoering is naar verwachting in september 2019. Het werk • In de Dr. Struyckenstraat komt vanaf de kruising met de Heuvelstraat tot hetDr. Struyckenplein nieuw asfalt en nieuwe trottoirs • Tussen de kruising met de Heuvelstraat en de kruising met de Scharenburgstraat /Heuvelbrink komt een nieuw riool • Het kruispunt…

Algemene vergadering Dorpsraad Princenhage

0

De Dorpsraad Princenhage nodigt u bij van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op dinsdagavond 12 maart om 20.00 uur in de Vlaamse Schuur van Gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1. Agenda 1. Opening & Mededelingen Voorzitter 2. Terugblik algemene vergadering 10 april 2018 (Notulen) 3. Financieel verslag Dorpsraad 4. Mutatie bestuursleden, zittingsschema 5. Samenvatting wijkagent 6. Jaarverslag Dorpsraad 2018 7. Plannen en realisatie Plukroute 8. Kermis 2019 9. Memoriaal Polen 10. Ontwikkelingen nieuwe sporthal 11. Plan centrum 12. Rondvraag 13. Sluiting Bijbehorende documenten Activiteiten 2018 Dorpsraad Notulen ALV 10 april 2018 Luchtkwaliteit 2018 Visie kermis Princenhage

Wie wordt de eerste Princenhaagse Maestro?

0

Zondag 6 januari, om 12.00 uur vindt de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats van de Dorpsraad Princenhage, De Koe, de Ondernemersvereniging Princenhage en Koninklijke harmonie Cecilia in de Koe. Traditiegetrouw begint de receptie met een concert van Cecilia. Dit jaar is daar iets extra’s aan toegevoegd: 4 bekende Princenhagenaren strijden tijdens het concert om de titel “Maestro van Princenhage”. De deelnemers zijn Peter van der List (oud-prins , voorzitter van de Tien van ‘t Aogje), Astrid Nouwens (voorzitter ondernemersvereniging Princenhage en ondernemer), Jolande van Nijnanten (koorlid van BSUR en lerares op Sinte Maerte) en Twan Janssen (voorzitter badmintonvereniging Princenhage) . Zij hebben…

Wie wordt de eerste Princenhaagse maestro?

0

Wie wordt de eerste Princenhaagse maestro? Traditiegetrouw speelt koninklijke harmonie Cecilia op de nieuwjaarsreceptie. Dit is ook dit jaar weer zo op zondag 6 januari 2019. Echter zullen zij bij een aantal nummers niet hun vertrouwde dirigent als maestro hebben. Op de bok nemen ditmaal plaats Peter van der List , Jolande van Nijnanten, Astrid Nouwens en Twan Janssen. Zij zijn de deelnemers aan de wedstrijd “Maestro van ’t Aogje”. De deelnemers zijn al volop aan het oefenen hoe je een orkest moet leiden, want dat doe je niet zomaar, zo bleek al snel. Op 6 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie…

Werkbezoek wethouders Bos en Haagh

0

In november 2018 kwamen de wethouders Greetje Bos (VVD) en Miriam Haagh (PvdA) op werkbezoek in Princenhage. Zij hadden gemeente-medewerkers meegenomen. Door leden van de Dorpsraad Princenhage werden de wethouders meegenomen door Princenhage, met name om te laten zien wat er door middel van burgerparticipatie allemaal al is bereikt in Princenhage. Het bezoek begon op de Haagsemarkt waar stil werd gestaan bij de op handen zijnde herinrichting van de Haagsemarkt die in het voorjaar van 2019 gaat plaatsvinden. Hier zagen de wethouders een mooi voorbeeld van de pilot met de burgerbegroting. Daarna werd gekeken naar het net nieuw ingerichte Kerkplein…

Facelift voor Haagsemarkt in voorjaar 2019

1

In 2003 werd de Haagsemarkt heringericht. Na maanden een heuse zandbak te zijn geweest, waar zelfs een beachparty werd georganiseerd, herrees de Haagsemarkt als een Feniks uit zijn as. In het voorjaar van 2019, kort na carnaval, krijgt het hart van Princenhage opnieuw een facelift. Vanuit Princenhage Begroot en met ondersteuning van de Dorpsraad is twee jaar geleden de werkgroep Princenhage Centrum in het leven geroepen. Twee leden van deze werkgroep, Kok van der Weijden, lid van de Dorpsraad en Astrid Nouwens, voorzitter van de OVP (Ondernemers Vereniging Princenhage), leggen uit hoe de realisatie van een en ander tot stand…

1 2 3 7