Selectie: Dorpsraad nieuws

Inrichting Lucia Haga Terrein vordert; Dorpsraad geeft reactie

0

Hilva, Bureau voor ruimtelijke ontwikkeling, heeft een plan gemaakt voor de inrichting van het gebied Lucia Haga aan de Liesboslaan. Al langere tijd wordt nagedacht over de invulling van dit woongebied. Dit resulteert nu in een concreet vormgegeven plan. In het najaar van 2020 wil de ontwikkelaar een bijeenkomst organiseren om deze plannen te presenteren en met omwonenden te bespreken. Zodra meer bekend is over de datum en invulling van deze avond leest u dit uiteraard terug in ons wijkblad. Afgelopen week heeft de Dorpsraad van Princenhage, bestaande uit betrokken en actieve inwoners van ons dorp die zich nauw inzetten…

Lokale Energie Agenda

0

De Lokale Energie Agenda is afgelopen woensdag 10 juni aangeboden aan wethouder Greetje Bos door de Wijkraden Buitengebied Breda Zuid-West en Bekom Haagse Beemden, de Dorpsraad Princenhage en het dorpsPlatform Prinsenbeek. De 4 wijk- en dorpsraden zijn in 2012 samen opgetrokken om de geluidsoverlast HSL/A16 bespreekbaar te maken bij de gemeente, provincie en ProRails. Vanuit deze werkgroep zijn wij samen in 2017 doorgegaan met de ontwikkeling windmolens aan de A16. De 4 wijk- en dorpsraden wilde graag betrokken zijn bij deze ontwikkeling langs de A16 omdat wij vinden hoe dichter bij deze ontwikkeling, hoe beter wij samen met de inwoners…

Agenda Algemene Vergadering Dorpsraad Princenhage

0

De Dorpsraad Princenhage nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 10 maart om 20.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Koe, Ambachtenlaan 1, Vlaamse Schuur Agenda Opening & Mededelingen Voorzitter. Terugblik algemene vergadering 12 maart 2019 (Notulen) zie Dorpsraad Notulen ALV 12 maart 2019 Financieel verslag Dorpsraad Mutatie bestuursleden, zittingsschema Samenvatting wijkagent Politiek Café Bachmanhof Kermis 2020 Virtueel Princenhage Ontwikkelingen van de Plukroute Rondvraag Sluiting

De Leilinden op de Haagsemarkt

0

Sinds 1 september 2019 heeft Princenhage een nieuwe Haagsemarkt, heringericht in samenwerking met de Dorpsraad Princenhage, werkgroep Centrum Princenhage, de ondernemers, de bewoners en de gemeente Breda. De Haagsemarkt is een prachtig plein geworden met meer groenperken en bomen in grote verrijdbare bakken, een plein waar het verkeer te gast is, een verhoogde doorsteek naar de Dreef en een verbod parkeren/laden en lossen op het plein. Op de Haagsemarkt nabij de monumentale waterpomp staan vijf leilinden. Die bomen zijn ten tijde van de herinrichting van de Haagsemarkt medio 2008 geplant. Waarom heeft men toen voor vijf leilinden gekozen en niet…

Werk Dr. Struyckenstraat, Scharenburgstraat en Heuvelbrink

0

Op 12 juni is er een inloopavond over het werk aan de Dr. Struyckenstraat, Scharenburgstraat en Heuvelbrink. locatie: De Vlieren aan het Mgr. Nolensplein 1 vrij inlopen tussen 19.00 en 20.30 uur (concept) definitief ontwerp bekijken De belangrijkste wijziging ten opzichte van het op 1 april gepresenteerde voorlopig ontwerp is dat uit de Boom Effect Analyse bleek dat een aantal bomen moet worden gekapt. Het gaat om ongeveer 23 bomen aan de noordzijde / even zijde van de Dr. Struyckenstraat. Door de kap zijn de parkeerruimten beter in te richten. Hierdoor kan de locatie van de nieuw aan te planten…

Tijdelijk geen parkeergelegenheid Haagsemarkt

0

Eind april start de aannemer met de herinrichting van de Haagsemarkt in Princenhage. Het werk gebeurt gefaseerd. Het plein (Haagsemarkt) en de Haagweg/Liesbosstraat worden als eerste aangepakt. Dit werk begint 29 april en duurt ongeveer vier weken. Vervolgens wordt de aansluiting van de nieuwe situatie op de Doelenstraat/Dreef gemaakt. Dit duurt ongeveer twee weken. De aannemer maakt in het weekend van 26 mei ruimte voor de 28e Vrijmarkt Princenhage. Op maandag 29 april geeft wethouder Miriam Haagh om 13.30 uur het startsein voor de herinrichting. U bent van harte welkom bij deze officiële handeling. Bewoners en ondernemers hadden een breed…

Definitieve straatinrichting Princenhage West 2

0

In Princenhage West 2 wordt de riolering vervangen. In overleg met de gemeente hebben bewoners kunnen aangeven hoe ze de inrichting van de straten willen nadat de riolering is vervangen. Als de planning naar wens verloopt, kan eind mei/begin juni worden gestart in het eerste deelgebied Kesselloop/gedeelte Isenburgstraat/ gedeelte Broekakker. De straatinrichting is definitief, hier kan niets meer aan worden veranderd. Op de vier inspraakavonden in 2018 voor de bewoners is alles ingebracht en besproken, hier is een ‘Nota van Commentaar’ van. De tekening staan hieronder en zijn ook ter inzage bij Het Gele Huis, Haagsemarkt 35, iedere zaterdag open…

Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Haagsemarkt

0

Vanaf eind april tot medio juni vindt er een reconstructie van de Haagsemarkt plaats. De aannemer (Gebr. De Leeuw B.V.) en gemeente praten u graag bij over praktische zaken tijdens een inloopavond op 8 april tussen 19.00 en 21.00 uur in het Roode Hert aan de Haagsemarkt 34. De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd en starten in de week van 29 april. Het plein (Haagsemarkt) en de Haagweg/Liesbosstraat worden als eerste aangepakt. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Vervolgens wordt de aansluiting van de nieuwe situatie op de Doelenstraat/Dreef gemaakt. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag. Tijdens…

1 2 3 8