Selectie: Dorpsraad nieuws

Wie wordt de eerste Princenhaagse Maestro?

0

Zondag 6 januari, om 12.00 uur vindt de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats van de Dorpsraad Princenhage, De Koe, de Ondernemersvereniging Princenhage en Koninklijke harmonie Cecilia in de Koe. Traditiegetrouw begint de receptie met een concert van Cecilia. Dit jaar is daar iets extra’s aan toegevoegd: 4 bekende Princenhagenaren strijden tijdens het concert om de titel “Maestro van Princenhage”. De deelnemers zijn Peter van der List (oud-prins , voorzitter van de Tien van ‘t Aogje), Astrid Nouwens (voorzitter ondernemersvereniging Princenhage en ondernemer), Jolande van Nijnanten (koorlid van BSUR en lerares op Sinte Maerte) en Twan Janssen (voorzitter badmintonvereniging Princenhage) . Zij hebben…

Wie wordt de eerste Princenhaagse maestro?

0

Wie wordt de eerste Princenhaagse maestro? Traditiegetrouw speelt koninklijke harmonie Cecilia op de nieuwjaarsreceptie. Dit is ook dit jaar weer zo op zondag 6 januari 2019. Echter zullen zij bij een aantal nummers niet hun vertrouwde dirigent als maestro hebben. Op de bok nemen ditmaal plaats Peter van der List , Jolande van Nijnanten, Astrid Nouwens en Twan Janssen. Zij zijn de deelnemers aan de wedstrijd “Maestro van ’t Aogje”. De deelnemers zijn al volop aan het oefenen hoe je een orkest moet leiden, want dat doe je niet zomaar, zo bleek al snel. Op 6 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie…

Werkbezoek wethouders Bos en Haagh

0

In november 2018 kwamen de wethouders Greetje Bos (VVD) en Miriam Haagh (PvdA) op werkbezoek in Princenhage. Zij hadden gemeente-medewerkers meegenomen. Door leden van de Dorpsraad Princenhage werden de wethouders meegenomen door Princenhage, met name om te laten zien wat er door middel van burgerparticipatie allemaal al is bereikt in Princenhage. Het bezoek begon op de Haagsemarkt waar stil werd gestaan bij de op handen zijnde herinrichting van de Haagsemarkt die in het voorjaar van 2019 gaat plaatsvinden. Hier zagen de wethouders een mooi voorbeeld van de pilot met de burgerbegroting. Daarna werd gekeken naar het net nieuw ingerichte Kerkplein…

Facelift voor Haagsemarkt in voorjaar 2019

1

In 2003 werd de Haagsemarkt heringericht. Na maanden een heuse zandbak te zijn geweest, waar zelfs een beachparty werd georganiseerd, herrees de Haagsemarkt als een Feniks uit zijn as. In het voorjaar van 2019, kort na carnaval, krijgt het hart van Princenhage opnieuw een facelift. Vanuit Princenhage Begroot en met ondersteuning van de Dorpsraad is twee jaar geleden de werkgroep Princenhage Centrum in het leven geroepen. Twee leden van deze werkgroep, Kok van der Weijden, lid van de Dorpsraad en Astrid Nouwens, voorzitter van de OVP (Ondernemers Vereniging Princenhage), leggen uit hoe de realisatie van een en ander tot stand…

Inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage

0

Inpassingsplan Provinciale Staten stelden op 28 september 2018 het Inpassingsplan Windenergie A16 vast met planidentificatienummer NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01. Het vastgestelde plan is op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp. Het maakt de komst van 28 windmolens langs de A16 mogelijk. Omgevingsvergunningen Om de windmolens te kunnen bouwen, hebben GS na vaststelling van het inpassingsplan omgevingsvergunningen verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierin zijn maatwerkvoorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, zoals geluid- en slagschaduwhinder en verlichting. De verleende omgevingsvergunningen zijn op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp. Beschikbaarheid en inzage van stukken Het Inpassingsplan Windenergie A16…

Speciale gast bij de maandelijkse vergadering van de Dorpsraad Princenhage

0

Op maandag 8 oktober was wethouder Greetje Bos samen met wijkmanager Harrie Verhallen te gast bij de vergadering de Dorpsraad Princenhage. Speciale punten hebben wij met hen besproken zoals de leefbaarheid in ons mooie dorp in Breda en de inrichting van de openbare ruimte. Enkele onderwerpen die steeds weer terugkomen op de agenda van de dorpsraad, hoe houden wij het leefbaar en wat kan de inwoner daar zelf ook aandoen. Voorbeelden hebben wij genoeg maar daar moeten wij allemaal wel aan meedoen. Parkeer de aanhanger en caravan niet op een parkeerplaats of voor iemand zijn voordeur maar breng de aanhanger…

Informatieavond 19 juni voorlopig ontwerp Princenhage West

1

Voor Princenhage West is een voorlopig ontwerp gemaakt van de inrichting van de openbare ruimte na het rioolwerk. De gemeente geeft hier op dinsdag 19 juni van 19.30 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis De Koe, meer informatie over. Tijdens de avond krijgt u uitleg over het voorlopig ontwerp, kunt u uw mening geven en vragen stellen. De komende jaren vervangt de gemeente het riool in Princenhage West, fase 2. Dit geeft kansen om de openbare ruimte te verbeteren. Dit in het kader van klimaatadaptatie (aanpassingen weersomstandigheden), zoals meer ruimte voor groen, biodiversiteit (verschillende soorten planten, insecten en dieren die samen een levendige natuur…

Algemene Vergadering Dorpsraad Princenhage

0

De Dorpsraad Princenhage nodigt u bij deze van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op dinsdagavond 10 april om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1, Vlaamse Schuur Agenda 1. Opening & Mededelingen Voorzitter 2. Terugblik algemene vergadering 23 maart 2017 (Notulen) 3. Financieel verslag Dorpsraad 4. Mutatie bestuursleden, zittingsschema 5. Samenvatting wijkagent 6. Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Princenhage 7. Wat betekent de Stichting Cultuur voor Princenhage 8. Uiteenzetting van de plukroute door Princenhage 9. Nieuwe Sporthal voor Princenhage, stand van zaken 10. Wat wil Princenhage met de kermis wij horen graag…

Biologische fruitboom van €35,- nu voor €15,-

0

In 1942 is het dorp Princenhage onderdeel geworden van de gemeente Breda. Om dit feestelijk te vieren heeft de Stichting Princenhage 75 in samenwerking met de gemeente Breda een idee uitgewerkt om 75 bomen aan te planten in de woonwijk voor meer uitstraling en sfeer. Groen is goed voor de gezondheid van de mens en biedt tegelijkertijd een leefgebied voor diverse fauna zoals bijvoorbeeld vogels. Zes jubileumbomen in de wijk De gemeente heeft voor dit speciale jubileum, buiten de verschillende bomen in diverse projecten, zesjubileumbomen geschonken aan Princenhage. Het gaat hier om meerstammige lindebomen. De keuze voor deze soort is…

Politiek café in de Koe

1

Wat moet ik nou eens zeggen over het politiek café van donderdag 15 maart in de Koe ? Ze waren er alle 13. Alle dertien goed? Dat ligt er maar aan waar je politieke voorkeur ligt. Wie er zeker wél goed was, was Peter van der List, de spreekstalmeester van de avond. Met de nodige humor en gevatte opmerkingen was hij zeker de smaakmaker van de avond en hij leidde het debat uitstekend. Peter moest het ook maar doen met de stellingen die door het voorbereidend comité waren opgesteld. De eerste stelling was “Het muziekonderwijs in Breda wordt onbetaalbaar”. Dat…

1 2 3 6