Doelstellingen


De stichting Princenhage Dorp in Breda is opgericht op 12 mei 2016.
De stichting heeft ten doel :
A) Het initiëren, ondersteunen en realiseren van activiteiten die het dorpse karakter van Princenhage als stadswijk van Breda ten goede komen in de ruimste zin van het woord.
B) Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Op 1 januari 1942 werd Princenhage geannexeerd door Breda. In al die 75 jaar is het dorpse karakter van Princenhage behouden gebleven, we zijn met recht een Dorp in Breda. 
Gedurende het gehele jaar 2017 wil de stichting activiteiten initiëren, ondersteunen en realiseren die herdenken dat we ons dorpse karakter hebben behouden. Daarbij willen we zoveel mogelijk aansluiten bij reeds bestaande activiteiten, waarbij we vragen van diverse organisaties om aan te sluiten bij dit gegeven.